Fullmäktige 2018

Välkommen till Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie fullmäktigemöte.

 

Mötet hålls den 19 maj 2018 kl 13.00 på Husby Säteri i Söderköping.

 

Vid mötet har alla medlemmar närvaro- och yttranderätt.

Endast av lokalavdelning utsedda delegater har rösträtt. Separat kallelse med möteshandlingar kommer att sändas till lokalavdelningarna och delegater.

 

Samtliga handlingar till fullmäktige finns i denna ZIP-fil: Fullmäktigeunderlag 2018 och valberedningens förslag finns här!