Utställning

Utställning

Wachtelhundklubben har som en av sina uppgifter att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda hundar. Dessa skall vara bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda hundar, varför vi årligen anordnar en officiell utställning i klubbens regi.

Våra olika lokalavdelningar turas om att anordna utställningen.

Planerade utställningar

 

2019
Utställningsansvarig avdelning: SWK Småland/Öland
Datum: 19 maj
Plats: Hultsfred

 

2020
Utställningsansvarig avdelning: SWK Mälardalen/Gotland
Datum:
Plats:

 

2021
Utställningsansvarig avdelning:
Datum:
Plats:

 

2022
Utställningsansvarig avdelning:
Datum:
Plats:

 

2023
Utställningsansvarig avdelning:
Datum:
Plats: