Utställning

Utställning

Wachtelhundklubben har som en av sina uppgifter att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda hundar. Dessa skall vara bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda hundar, varför vi årligen anordnar en officiell utställning i klubbens regi.

Våra olika lokalavdelningar turas om att anordna utställningen.

Planerade utställningar

 

2021
Utställningsansvarig avdelning: Väst
Datum:29/8
Plats: Tånga Hed

 

2022
Utställningsansvarig avdelning: Mälardalen/Gotland
Datum: 15/5
Plats: Flen

 

2023
Utställningsansvarig avdelning:
Datum:
Plats: