Uppfödarlista

Till denna lista kan uppfödare som är medlemmar i SWK och vars kullar följer kraven för SWKs valphänvisning anmäla sig. Uppfödare som inte haft någon kull de senaste 5 åren stryks, men är välkomna att anmäla sig på nytt om de planerar för ytterligare avel.

Uppfödare kan anmäla sig genom att skicka ett mail till: mary.gunnar@telia.com
Uppdaterad 2019-02-02/MG-C