Öijared  2020-12-13

Öijared 2020-12-13

Provledare:

Kommissarie: Mats Ersson; 070-576 72 32,  mats.j.ersson@gmail.com

Antal startplatser: 4 hundar  ENDAST RESERVPLATSER KVAR!

För att få starta ska hunden ha genomfört prov i Ukl eller Nkl med godkänt drevarbete på fälthare samt erhållit åtta (8) poäng i momentet skottreaktion i Ukl, Nkl eller Ökl. Och som tidigare inte startat tre gånger på skogsprov. Provet är öppet för hundar som på provdagen uppnått 18 månader.
Antalet deltagare per prov är begränsat till det antal som anges under varje prov.

Sent insatta prov först till kvarn!  FULLT! ENDAST RESERVPLATSER KVAR!

Anmälningsavgiften
400 kronor sätts in på SWK Väst Plusgiro 21 04 59 – 4 före den 1 sept.
Bankuppgifter för er som betalar från annat land: Bank Nordea (PG), IBAN: SE66 9500 0099 6018 0210 4594, BIC-kod: NDEASESS.

Samling: 7,30
För att komma till anmälan klicka här