Öijared ÖKL 2019-11-03

Öijared ÖKL 2019-11-03

Öijared ÖKL 2019-11-03

Provledare: Jesper Andersson 0727-188699 andersson93.jesper@gmail.se

Kommissarie: Roland Jarnald 0730-324656 roland@jarnald.se

Antal startplatser: 2 hundar

Proven är öppna för wachtelhundar som på provdagen genomfört unghundsklass eller nybörjarklass med godkänt drevarbete på fälthare. Antalet deltagare per prov är begränsat till det antal som anges under varje prov.
Sista anmälningsdag 1 sept.

Anmälningsavgiften
400 kronor sätts in på SWK Väst Plusgiro 21 04 59 – 4 före den 1 sept.
Bankuppgifter för er som betalar från annat land: Bank Nordea (PG), IBAN: SE66 9500 0099 6018 0210 4594, BIC-kod: NDEASESS.

Samling:

 

För att komma till anmälan klicka här