Startavgifter

SWK Västs PG 210 459-4

Annonserade prov:

Unghundsklass 350 kr
Nybörjarklass 400 kr
Öppenklass 400 kr,
Vildsvinsprov 400 kr
Skogsprov 400 kr
Vilka betalas till SWK Västs PG 210 459-4
Särskilda prov:

Vildsvinsprov, totalt 400kr, 150 kr betalas in på SWK Västs PG 210 459-4 före provdagen, 250 kr betalas direkt till tjänstgörande domare vid provtillfället. Domaren har även rätt till milersättning av de startande.

 

Skogsprov totalt 400kr, 150 kr betalas in på SWK Västs PG 210 459-4 före provdagen, 250 kr betalas direkt till tjänstgörande domare vid provtillfället. Domaren har även rätt till milersättning av de startande.

 

Viltspårprov anlagsklass/öppenklass, ca 300 – 400 kr varav anmälningsavgiften 100 kr betalas till  SWK Västs PG 210 459-4 före provdagen och resterande erläggs kontant till domaren vid provtillfället.