Årsmöte SWK avd Västra

Årsmöte SWK avd Västra

2021-03-10

Styrelsen i SWK avd Väst kallar medlemmar till ett digitalt medlems/årsmötet den lördagen 27/3, kl 15:00.
Anmälan skickas till swk.vast@gmail.com senast 3 dagar innan mötet.

Vi kommer sedan att maila ut en länk för anslutning till det digitala mötet.