Styrelse SWK Södra

Styrelse SWK Södra

 

Ordförande

 

Mats Angbäck, Saxtorp

Mobil: 070-631 29 05
E-post: mats.angback@gmail.com

Vice ordförande
Profilmaterialsansvarig
Marcus Löfström, Glumslöv
Mobil: 070-697 76 58
E-post: marcuslofstrom@hotmail.com
Ledamot
Sekreterare
Sandra Olofsson, Hörby
Mobil: 073-337 36 23
E-post: sandra.olofsson@peab.se
Ledamot
Kassör
Marie Nilsson, Höör
Tel: 0413-55 02 38
Mobil: 070-655 02 38
E-post: nilssonvagasked@hotmail.com
Ledamot
Jaktprovsansvarig
Jeanette Lindstrand, Påarp
Mobil: 070-871 39 92
E-post: jeanette.lindstrand@hotmail.com
Ledamot
Träningsgruppsansvarig, hägnträning
Jerry Hildingsson, Kristianstad
Mobil: 073-333 55 58
E-post: jerry@kwilo.se
Ledamot
Uppfödarkontakt
Roger Olofsson, Urshult
Mobil: 073-206 5125
E-post: ragge1969@hotmail.com
Suppleant
Viltspåransvarig
Nicklas Jensen, Kristianstad
Mobil: 070-860 19 96
E-post: anna.nicke.emil@hotmail.com
Suppleant
Mediaansvarig
Adam Engström, Hörby
Mobil: 070-488 53 06
E-post: aeviltforvaltning@gmail.com
Adjungerad viltspårkommisarie

 

 

Morgan Börjesson, Linderöd
Mobil: 070-362 99 50
E-post: morgan.sako@gmail.com
Adjungerad Utställningsansvarig

 

Julia Hierner
Mobil: 070-4584015
E-post: julia.hierner@yahoo.se
Revisorer 

 

Alexandra Nordengren, Väsby
Johan Meyer, Svalöv
Revisorssuppleanter

 

Kjell Claesson, Falkenberg
Ulf Skarp, Osby
Valberedning

 

Sammankallande

Mats Falk, Kågeröd
Mobil:  0738020489
E-post: mats_falk_70@hotmail.com

Tony Henriksson, Ronneby
Mobil: 073-542 91 24
E-post: tonyhulta@gmail.com

Roger Bengtsson, Oskarström
Mobil: 070-594 84 40
E-post:  rogerrojare@gmail.com

 

SWK Södras Plusgiro 19 61 50 – 7

Bank Nordea (PG), IBAN: SE02 9500 0099 6018 0196 1507, BIC-kod: NDEASESS