Styrelse SWK Södra

Styrelse SWK Södra

 

Ordförande

 

Marcus Löfström, Glumslöv
Mobil: 070-697 76 58
E-post: marcuslofstrom@hotmail.com
Vice ordförande
Media ansvarig
Adam Engström, Liared
Mobil: 070-4885306
E-post: aeviltforvaltnig@gmail.com
Ledamot
Sekreterare
Sandra Olofsson, Hörby
Mobil: 073-337 36 23
E-post: sandra.olofsson@peab.se
Ledamot
Kassör
Alexandra Nordengren Persson, Munka-Ljungby
Mobil: 072-231 67 53
E-post: alexandra.n.persson@gmail.com
Ledamot
Jaktprovsansvarig
Jeanette Lindstrand, Påarp
Mobil: 070-871 39 92
E-post: jeanette.lindstrand@hotmail.com
Ledamot
Träningsgruppsansvarig, hägnträning
Jerry Hildingsson, Kristianstad
Mobil: 073-333 55 58
E-post: hildingssonjerry@gmail.com
Ledamot
Avel/Uppfödarkontakt
Joakim Karlsson, Skabersjö
Mobil: 070-371 75 10
E-post: karlsson.jk@hotmail.com
Suppleant

Biträdande Jaktprovsansvarig

Joakim Persson Hallabro
Mobil: 070-9185219
E-post: Joakimpersson1975@gmail.com
 

Adjungerad viltspårkommisarie

 

 

Morgan Börjesson, Linderöd
Mobil: 070-362 99 50
E-post: morgan.sako@gmail.com
Adjungerad Utställningsansvarig

 

Julia Hierner
Mobil: 070-4584015
E-post: julia.hierner@yahoo.se
Revisorer 

 

Marie Nilsson, Vägasked
Johan Meyer, Svalöv
Revisorssuppleanter

 

Ulf Skarp, Osby
Mats Angbäck, Saxtorp
Valberedning

 

 

 

 

 

 

Sammankallande
Mats Angbäck, Saxtorp (vald 1 år 20220327)
Mobil: 070-6312905
E-post: mats.angbäck@gmail.comMats Falk, Kågeröd (vald på 2 år 20220327)
Mobil:  0738020489
E-post: mats_falk_70@hotmail.comBjörn Hunble Hedegaard, Trolleholm (vald på 2 år 2021)
Mobil: 070-3341308
E-post: bjorn@skaneskogen.se

 

SWK Södras Plusgiro 19 61 50 – 7

Bank Nordea (PG), IBAN: SE02 9500 0099 6018 0196 1507, BIC-kod: NDEASESS
Swish 1236764765

Postadress: Annorlundavägen 4B, 26193 Saxtorp