Startavgifter 2016/2017

Ordinarie prov:

Unghundsklass 350 kr
Nybörjarklass 400 kr
Öppenklass 400 kr,
Vildsvinsprov 400 kr
Skogsprov 400 kr

Betalas in till den lokalavdelning som anordnar provet. Märk betalningen med hundens namn och registreringsnummer.

Särskilda prov:

Vildsvinsprov, totalt 400kr, 150 kr betalas in på respektive avdelnings konto före provdagen, 250 kr betalas direkt till tjänstgörande domare vid provtillfället. Domaren har även rätt till milersättning av de startande.

 

Skogsprov totalt 400kr, 150 kr betalas in på respektive avdelnings konto före provdagen, 250 kr betalas direkt till tjänstgörande domare vid provtillfället. Domaren har även rätt till milersättning av de startande.

 

SWK Södra pg 19 61 50-7
SWK Mälardalen/Gotland pg 124 25 28-6
SWK Väst pg 21 04 59-4
SWK Småland/Öland bg 5855-0872
SWK Norr pg 23 02 39-6
SWK Östergötland/Närke pg 28 00 24-1
SWK pg 33 32 09-5