Skogsprov - Ryssby / Engaholm - 2019-11-28

Skogsprov - Ryssby / Engaholm - 2019-11-28

Skogsprov i samarbete med Ryssby Gymnasiet

Regler skogsprov  enligt regelverket
För att få starta ska hunden ha genomfört prov i Ukl eller Nkl med godkänt drevarbete på fälthare samt erhållit åtta (8) poäng i momentet skottreaktion i Ukl, Nkl eller Ökl. Och som tidigare inte startat tre gånger på skogsprov. Provet är öppet för hundar som på provdagen uppnått 18 månader.
Önskemål detta skogsprov
Du ska vara säker på att din hund har sökrundor på över 3 minuter och drevtider på minst 5 minuter. Vi arrangerar detta prov för att visa gymnasieeleverna d.v.s. våra blivande  jägare vilken fantastisk jakthund Wachtelhunden är. Eleverna måste få en härlig jaktdag i skogen med bra hundarbeten. Med andra ord bör du inte anmäla din hund om du vet med dig att den söker i din närhet och för att ta an ny mark måste du själv förflytta dig tillsammans med din hund.

Provledare: Utses av Ryssby Gymnasiet
Kommissarie: Jeanette Lindstrand, tel: 070-8713992, e-mail: jeanette.lindstrand@hotmail.com 
Antal startplatser: 6 hundar

Anmälningsavgiften
400 kronor sätts in på SWK Södras Plusgiro 19 61 50 – 7  före den 31 oktober. Bankuppgifter för er som betalar från annat land: Bank Nordea (PG), IBAN: SE02 9500 0099 6018 0196 1507, BIC-kod: NDEASESS.

Senaste anmälningsdagen 30 oktober. Lottning sker snart efter det.

Samlingsplats och vägbeskrivning:
Kl: Ej klart

Engaholm: Smedjan på Engaholms godsförvaltning. http://gulasidorna.eniro.se/f/engaholms-godsf%C3%B6rvaltning-ab:3517620

Med reservation för ändringar.

Anmäl dig här!