Trollenäs/Trolleholm - UKL - 2017-09-10

Trollenäs/Trolleholm - UKL - 2017-09-10

Kommande jaktprov Trollenäs Trolleholm - UKL - 2017-09-10

Provledare: Mattias Johansson, tel:076-8822021, e-mail: mattias.johansson@landwork.se
Kommissarie: Jeanette Lindstrand, tel: 0708-713992, e-mail: jeanette.lindstrand@hotmail.com 
Antal startplatser: 8 hundar

Proven är öppna för wachtelhundar som på provdagen uppnått 9 månaders ålder men som ännu inte fyllt 24 månader. Antalet deltagare per prov är begränsat till det antal som anges under varje prov.
Anmälningsavgiften
350 kronor sätts in på SWK Södras Plusgiro 19 61 50 – 7  före den 1 juli. Bankuppgifter för er som betalar från annat land: Bank Nordea (PG), IBAN: SE02 9500 0099 6018 0196 1507, BIC-kod: NDEASESS.

SAMLING
Kl: 06,45 parkeringen sidan om Trolleholmsslott, den offentliga p-platsen söder om slottet. Därefter kör en grupp till provmarken i Trolleholm och en till provmarken i Trollenäs.

VÄGBESKRIVNING:
Söderifrån: Kör väg 13 och sväng av mot Trolleholm och Trollenäs, följ vägen genom västra strö och vid trevägskorsningen ska ni svänga vänster. Precis innan Trolleholms slott finns det en parkering och här ska vi samlas.

Norrifrån: Från både väg 106 och 109 är det skyltat med Trolleholm, följ dem och ni kommer till slottet.

Samlingsplats

Information fås via PM.

Med reservation för ändringar.

Anmäl dig här!