Lund - UKL - 2020-09-27

Lund - UKL - 2020-09-27

Provledare: Hugo Johansson, tel: 0701, e-mail
Kommissarie: Jeanette Lindstrand, tel: 070-8 713 992, e-mail: jeanette.lindstrand@hotmail.com  
Antal startplatser: 4 hundar

Proven är öppna för wachtelhundar som på provdagen uppnått 24 månaders ålder. Antalet deltagare per prov är begränsat till det antal som anges under varje prov.
Anmälningsavgiften
350 kronor sätts in på SWK Södras Plusgiro 19 61 50 – 7  före den 1 juli. Bankuppgifter för er som betalar från annat land: Bank Nordea (PG), IBAN: SE02 9500 0099 6018 0196 1507, BIC-kod: NDEASESS.

SAMLING
Kl: 06,45 Stora Råby Byaväg 88, 224 78 Lund

VÄGBESKRIVNING:

Sväng av från väg 102 Dalbyvägen, som går mellan Lund och Sjöbo. Vid vägen står en skylt Jakt & Friluftsgården. Samlingen är på samma väg men strax innan butiken, på Stora Råby Byaväg 88, 224 78 Lund.

Med reservation för ändringar.

Anmäl dig här!