Sjöbo - NKL - 2017-10-07

Sjöbo - NKL - 2017-10-07

Kommande jaktprov Sjöbo - NKL - 2017-10-07

Provledare: Per Wildmark, tel: 0416–184 06, 0703-28 45 76, per.wildmark@sjobo.nu
Kommissarie: Claes-Göran Jönsson, tel: 0416–51 15 79, 0705-51 15 79, claesjonsson@sjobo.nu
Antal startplatser: 12 hundar

Proven är öppna för wachtelhundar som på provdagen uppnått 24 månaders ålder. Antalet deltagare per prov är begränsat till det antal som anges under varje prov.
Anmälningsavgiften
400 kronor sätts in på SWK Södras Plusgiro 19 61 50 – 7  före den 1 juli. Bankuppgifter för er som betalar från annat land: Bank Nordea (PG), IBAN: SE02 9500 0099 6018 0196 1507, BIC-kod: NDEASESS.

SAMLING
Kl: 06,45 vid Sjöbo Gästgivaregård, Gamla torg 7B, 275 30 Sjöbo. OBS! FRUKOST Kl:06:45.  ( Som går att beställa. )

VÄGBESKRIVNING:
Sjöbo Gästgivaregård http://sjobogastgifveri.se/in-hitta-hit.aspx

http://sjobogastgifveri.se/ 

Med reservation för ändringar.

Anmäl dig här!

Obs!  Sista anmälningsdag 1 juli