Kommande jaktprov

Kommande jaktprov

Information om kommande jaktprov inom SWK avd södra

Till vänster finns information om alla södras prov. Har ni detaljerade frågor om enskilda prov bör ni kontakta provets kommissarie eller provledare. Har ni allmänna frågor om södras prov kan ni kontakta jaktprovsansvarig Jeanette Lindstrand i fösta hand via e-mail jeanette.lindstrand@hotmail.com och i andra hand via telefon 0708-713992.

 

Sista anmälningsdag för UKL 1 juli

Sista anmälningsdag för NKL 1 juli

Sista anmälningsdag för ÖKL 1 september

 

Anmäl dig här!