Startavgifter

Annonserade prov:

Unghundsklass 350 kr
Nybörjarklass 400 kr
Öppenklass 400 kr,
Vildsvinsprov 400 kr
Skogsprov 400 kr
Vilka betalas till pg 19 61 50 – 7 SWK avd Södra.
Särskilda prov:

Vildsvinsprov, totalt 400kr, 150 kr betalas in på SWK Södras PG 19 61 50-7 före provdagen, 250 kr betalas direkt till tjänstgörande domare vid provtillfället. Domaren har även rätt till milersättning av de startande.

 

Skogsprov totalt 400kr, 150 kr betalas in på SWK Södras PG 19 61 50-7 före provdagen, 250 kr betalas direkt till tjänstgörande domare vid provtillfället. Domaren har även rätt till milersättning av de startande.

 

Viltspårprov anlagsklass totalt 300kr

varav anmälningsavgiften 100kr betalas till 19 61 50 – 7 SWK avd Södra före provdagen och resterande 200kr, domararvodet, erläggs kontant vid provtillfället. Domaren har även rätt till milersättning av de startande