Information om jaktprov/eftersöksprov

Swk jaktprov

Unghundklass är som namnet antyder ett prov för unga hundar. För att starta ska hunden vara mellan 9 och 24 månader. Proven hålls till stor del i september tack vare dispens från Naturvårdsverket.

Nybörjarklass är till för hundar som är över 24 månader och som inte godkänts i unghundsklass. Dessa båda prov genomförs på samma sätt, dock omfattas inte hundar äldre än 24 månader av Naturvårdsverkets dispens varför proven i nybörjarklass håll under ordinarie jakttid, vanligtvis i oktober.

 

Öppenklass är öppet för hundar över 9 månaders ålder som genomfört unghunds- eller nybörjarklassprov med godkänt drevarbete på fälthare och som är godkänd i viltspårprovets anlagsklass. Dessa prov hålls vanligtvis i oktober och november och avser prova den färdiga jakthunden. I provet ingår bedömning både av hundens egenskaper som skogsjakthund och apportör.

 

Skogsprovet är den nyaste provformen för wachtelhundar. Här provas hundens jaktegenskaper i skogen och provet anordnas med fördel i samband med jakt.

 

Vildsvinsprov liknar skogsprovet men provar endast hundens uppträdande mot vildsvin. Provet kan hållas under jakt och hunden kan även bedömas som vildsvinshund under andra provformer, om omständigheterna så medger. Reglerna är gemensamma för wachtelhund och tysk jaktterrier och domare från den ena klubben kan döma hundar från den andra.

Skk spårprov

De spårprov som man kan starta med sin hund är inte Svenska wachtelhundklubbens egna prov utan det är Svenska Kennelklubben som är huvudman för dessa. Viltspårprov är en provform som är öppen för alla hundar, även oregistrerade och blandrashundar. Provet ska bedöma hundarnas lämplighet vid eftersök av skadat eller dött klövvilt.

Som en följd av vildsvinsstammens utbredning ökar behovet av eftersöksekipage för detta vilt. Svenska kennelklubben har tillsammans med Svenska jägareförbundet tagit fram provregler för ett eftersöksprov för vildsvin. Även detta prov är öppet för oregistrerade hundar och blandraser.

Provformer

Proven kan anordnas på flera sätt. Ordinarie prov är fastställda av SWK styrelse och annonserade i förväg på hemsidan och i tidningen. Om man har tillgång till lämplig provmark kan man anordna ett särskilt prov, ta då kontakt med den jaktprovsansvarige i din avdelning för vidare information. Viltspårproven anordnas ofta som rörliga prov vilket innebär att provdeltagaren själv kommer överens med domare om lämplig provdag.