Årsrapporter Södra

Här finner ni rapporter som vi årligen redovisar i samband med våra årsmöten.

Årsmöte 2016

Verksamhetsberättelse 2015

Jaktprovsberättelse provår 2015

 

Årsmöte 2015

Verksamhetsberättelse 2014  

Jaktprovsberättelse provår 2014  

Enkät 2014    

 

Årsmöte 2014

Verksamhetsberättelse 2013  

Jaktprovsberättelse provår 2013   

 

Årsmöte 2013-03-03

Verksamhetsberättelse 2012

Jaktprovsberättelse provår 2012

 

Årsmöte 2012-03-04

Verksamhetsberättelse 2011  

Året som gått 2011 

Jaktprovsberättelse Provår 2011/2012      

 

Årsmöte 2011-03-19

Verksamhetsberättelse 2010     

Jaktprovsberättelse provår 2010/2011