Pris för bästa UKL

Elektrikerna i Östergötland sponsrar från hösten 2015 ett nytt pris som kommer att tilldelas den unghund som presterat bäst på UKL under året och med 8p i skott.
De som har rätt att delta är hund vars ägare är bosatt och medlem inom SWK Östergötland/Närkes område.
Priset är ett presentkort på Boda Mamima Jakt att få skjuta ett vildsvin för egen hund till ett värde av 3500kr, priset delas ut på avdelningens årsmöte efterföljande år.

www.eioab.se

Logga Elektrikerna i östergötland AB