ÖKL - 2019-10-26

ÖKL - 2019-10-26

Texten kommer uppdateras under året.

Provledare: Fredrik Hansen 070-396 84 35
Kommissarie: Anders Runnman 070-883 23 02


Antal startplatser: 3 hundar

Proven är öppna för Wachtelhundar som tidigare genomfört unghunds eller nybörjarklass prov med godkänt drevarbete på fälthare och som kan uppvisa intyg om godkänt viltspårprov
Antalet deltagare per prov är begränsat till det antal som anges under varje prov..
Samling kl. 07,00
Max 3 hundar
Anmälningsavgiften
400 kronor sätts in på SWK Östergötland/Närkes postgiro 28 00 24-1 före den 1 september.
Med reservation för ändringar.