Startavgifter

Ordinarie prov:

Unghundsklass 350 kr
Nybörjarklass 400 kr
Öppenklass 400 kr,
Vildsvinsprov 400 kr
Skogsprov 400 kr

Betalas in till den lokalavdelning som anordnar provet. Märk betalningen med hundens namn och registreringsnummer.

Särskilda prov:

Vildsvinsprov, totalt 400kr, 150 kr betalas in på respektive avdelnings konto före provdagen, 250 kr betalas direkt till tjänstgörande domare vid provtillfället. Domaren har även rätt till milersättning av de startande.

Skogsprov totalt 400kr, 150 kr betalas in på respektive avdelnings konto före provdagen, 250 kr betalas direkt till tjänstgörande domare vid provtillfället. Domaren har även rätt till milersättning av de startande.