Ljungs Säteri NKL - 2018-10-07

Ljungs Säteri NKL - 2018-10-07

Provledare: Fredrik Hansen
Kommissarie:
Antal startplatser: 2 hundar

För hundar, som på provdagen uppnått 24 månaders ålder och som tidigare inte godkänts i unghundsklass eller nybörjarklass.
 Antalet deltagare per prov är begränsat till det antal som anges under varje prov..
OBS! För att kunna genomföra provet på ett för hunden så bra och rättvisande sätt skall varje deltagare ha med sig minst två har trampare.
Samling kl. 07,00
Max 2 hundar
Anmälningsavgiften
400 kronor sätts in på SWK Östergötland/Närkes postgiro 28 00 24-1 före den 1 juli.
Med reservation för ändringar.