Skänninge UKL - Fallsbergs Gård 2018-09-23

Skänninge UKL - Fallsbergs Gård 2018-09-23

Provledare: Gertrud Hermelin
Kommissarie: Jessica Lindholm 076-138 31 64 eller jessica.lindholm80@gmail.com
Antal startplatser: 12 hundar

Proven är öppna för wachtelhundar som på provdagen uppnått 9 månaders ålder men som ännu inte fyllt 24 månader. Antalet deltagare per prov är begränsat till det antal som anges under varje prov..
OBS! För att kunna genomföra provet på ett för hunden så bra och rättvisande sätt skall varje deltagare ha med sig minst två har trampare.
Samling kl. 07,00 på gårdsplanen.
Max 12 hundar
Anmälningsavgiften
350 kronor sätts in på SWK Östergötland/Närkes postgiro 28 00 24-1 före den 1 juli.
Med reservation för ändringar.