Startavgifter

Annonserade prov:

Unghundsklass 350 kr
Nybörjarklass 400 kr
Öppenklass 400 kr,
Vildsvinsprov 400 kr
Skogsprov 400 kr

SWK Östergötland/Närkes plusgiro 28 00 24-1
Särskilda prov:

Vildsvinsprov, totalt 400kr, 150 kr betalas in på SWK Östergötland/Närkes plusgiro 28 00 24-1 före provdagen, 250 kr betalas direkt till tjänstgörande domare vid provtillfället. Domaren har även rätt till milersättning av de startande.

 

Skogsprov totalt 400kr, 150 kr betalas in på SWK Östergötland/Närkes plusgiro 28 00 24-1  före provdagen, 250 kr betalas direkt till tjänstgörande domare vid provtillfället. Domaren har även rätt till milersättning av de startande.

 

Viltspårprov anlagsklass totalt 300kr varav anmälningsavgiften 100kr SWK Östergötland/Närkes plusgiro 28 00 24-1 före provdagen och resterande 200kr, domararvodet, erläggs kontant vid provtillfället. Domaren har även rätt till milersättning av de startande