Planerade Aktiviteter

28-29/5  Lokalavdelningsmöte

5/5          Hundens Dag hos Roslagens Jakt och Vilt i Almunge

19/5        Fullmäktige, Husby Säteri Söderköping

20/5        Årsutställning, Husby Säteri Söderköping

25-27/5  Swedish Game Fair, Tullgarn

1/9          UKL, Rossvik

15/9        UKL, Rossvik

6/10        ÖKL, Rossvik

25/10      Skogsprov, Almnäs

10/11      Skogsprov, Hugelsta

Mars-19  Årsmöte