Startavgifter

Annonserade prov:

Unghundsklass 350 kr
Nybörjarklass 400 kr
Öppenklass 400 kr,
Vildsvinsprov 400 kr
Skogsprov 400 kr

SWK Mälardalen/Gotlands plusgironummer: 1242528-6
Särskilda prov:

Vildsvinsprov, totalt 400kr, 150 kr betalas in på SWK Mälardalen/Gotlands plusgironummer: 1242528-6 före provdagen, 250 kr betalas direkt till tjänstgörande domare vid provtillfället. Domaren har även rätt till milersättning av de startande.

 

Skogsprov totalt 400kr, 150 kr betalas in på SWK Mälardalen/Gotlands plusgironummer: 1242528-6 före provdagen, 250 kr betalas direkt till tjänstgörande domare vid provtillfället. Domaren har även rätt till milersättning av de startande.

 

Viltspårprov anlagsklass totalt 400kr varav anmälningsavgiften 150 kr betalas till SWK Mälardalen/Gotlands plusgironummer: 1242528-6 före provdagen och resterande 200kr, domararvodet, erläggs kontant vid provtillfället. Domaren har även rätt till milersättning av de startande