UKL Rossvik 2017

2017-07-18

Det är stort tryck på provplatserna till UKL i hela landet i år och provansvariga runt om i landet gör ett jättejobb för att få försöka få fram provplatser till anmälda hundar. Mäl/Got räknar med att skicka ut resultatet av lottningen till Rossvik i början av denna vecka.