Årsmötet 2017

2017-03-28

Peter Bergström och Anders Petterson från Eftersöksspecialister Sörmland (ESS) föreläste om eftersök på årsmötet i Eskilstuna. De pratade bl.a. om olika typer av skador, gav oss träningstips, visade filmer från praktiska eftersök och delade med sig av sina samlade erfarenheter i ämnet. Vi tackar Peter, Anders och vår samarbetspartner Alljakt.se för sponsring av detta event.
ess