Årsmöte 2017

2017-03-14

Årsmöte SWK Mälardalen/Gotland 2017-03-26

Vilsta Sporthotell

Vasavägen 30, Eskilstuna

Klockan 14.00

Ev. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före mötet.

Välkomna

Dagordning vid SWK Mälardalens årsmöte 2017

Efter ordinare årsmötesförhandlingar föreläser Anders Pettersson och Peter Bergström från Eftersöksspecialister Sörmland om eftersök. Hur undviker vi eftersök, olika typer av skador, träningstips, filmer från praktiska eftersök mm.

Vi tackar alljakt.se för sponsring av detta evenemang.

alljakt