Huvudstyrelsen och funktionärer

Ordförande
AU/VU
Jörgen Larsson
Valsarevägen 20
589 43 Linköping
Tel: 013-18 10 82
Mobil: 0734-18 10 82
E-post: larsson.jorgen@telia.com
Vice ordförande
Jaktprovsansvarig
Göran Hellberg
Ängatorpgård 1
441 92 Alingsås
Tel: 0322 – 62 21 04
Mobil: 0708-30 21 47
E-post: goran.hellberg@hellbergsafety.se
Kassör

AU/VU
Mats Angbäck
Landskronavägen 123
261 93 Saxtorp
Mobil: 070-631 29 05
E-post: mats.angback@gmail.com
Sekreterare
AU/VU 
Peter Djerf
Ralingsås S Norrgård 1
578 91 Aneby
Mobil: 073-078 53 66
E-post: peter.djerf@gmail.com
Jaktprovsekreterare
 
Christoffer Lindholm
Ingelsbo Ingelsdal 1
615 95 Valdemarsvik
Mobil: 070-601 75 59
E-post: chli@lts.eu
Ledamot
Avelsgruppen/Uppfödarkontakt  
Jenny Nörregård
Lundahls väg 80
291 97 Gärds Köpinge
Mobil: 073-932 12 29
E-post: jenny.norregard@hotmail.com
Ledamot
Medlemsansvarig/Kommunikation
Clas Jansson
Älundavägen 7
633 70 Hållsta
Mobil: 070-340 21 08
E-post: clasjansson@hotmail.com
Ledamot
Kommunikation
Stefan Schön
Elovsbyn Södra Gamla
670 10 Töcksfors
Mobil: 073-082 46 14
E-post: sodra.gamla@hotmail.com
Suppleant
Avelsgruppen
Utställning
Sven Sjöberg
Kanteborg 106
462 93 Vänersborg
Mobil: 070-970 93 08
E-post: sven.sjoberg@volvo.com
Suppleant
Avelsgruppen
 
Joakim Karlsson
Skabesjö Slottsväg 132
233 92 Svedala
Mobil: 070-371 75 10
E-post: karlsson.jk@hotmail.com
Revisorer  

Jeanette Lindstrand
Lokvägen 59
253 52 Påarp
Mobil: 070-871 39 92
E-post: jeanette.lindstrand@hotmail.com

Marie Nilsson
Tel: 0413 – 55 02 38
Mobil: 070-655 02 38
E-post: nilssonvagasked@hotmail.com

 

Valberedning Anki Nyström
Tel: 018-377050
Mobil: 076-777 13 90
E-post: ankinystrom@msn.com

Bill Håkansson (Sammankallande)
Mobil:   070-556 08 30
E-post: bill@kiladalens.se

Roger Mårtensson
Mobil: 070-628 39 04
E-post: roger.martensson@hotmail.com

Avelsgruppen

 

Jenny Nörregård (sammankallande)
Mobil: 073-932 12 29
E-post: jenny.norregard@hotmail.com

Sven Sjöberg
Mobil: 070-970 93 08
E-post: sven.sjoberg@volvo.com

Joakim Karlsson
Mobil: 070-371 75 10
E-post: karlsson.jk@hotmail.com

Mary Carlsson
Mobil: 070-350 95 49
E-post: mary.gunnar@telia.com

Kommunikation Stefan Schön (sammankallande)
Mobil: 073-08 246 14
E-post: sodra.gamla@hotmail.com
 Webbredaktör Stefan Schön
Mobil: 073-08 246 14
E-post: sodra.gamla@hotmail.com
Tidningsredaktör Jessica Björling
Tel: 0611-714 15
E-post: wachtelhunden@jessling.com