Huvudstyrelsen

Ordförande

AU/VU

 

Jörgen Larsson
Valsarevägen 20
589 43 Linköping
Tel: 013-181082
Mobil: 0734-181082
E-post: larsson.jorgen@telia.com

 

Vice ordförande
Avelsansvarig
Göran Hellberg
Ängatorpgård 1
441 92 Alingsås
Tel: 0322 – 62 21 04
Mobil: 0708-30 21 47
E-post: goran.hellberg@hellbergsafety.se

 

Kassör
Utställningsansvarig
AU/VU
Anki Nyström
Ulvseke 19
743 71 Björklinge
Mobil: 076-777 13 90
E-post:ankinystrom@msn.com

 

Sekreterare
AU/VU 
Peter Djerf
Ralingsås S Norrgård 1
578 91 Aneby
Mobil: 0730-78 53 66
E-post: peter.djerf@gmail.com

 

Provansvarig
Jaktprovsekreterare 
Mirko Tillmann
Vintergatan 2
570 15 Holsbybrunn
Mobil: 076-187 99 62
E-post: mirko_tillmann@hotmail.com

 

Ledamot
Avelsgruppen
  

 

Jenny Nörregård
Lundahls väg 80
291 97 Gärds Köpinge
Mobil: 073-932 12 29
E-post: jenny.norregard@hotmail.com

 

Ledamot
Avelsgruppen
Roland Spribill
Dångeborås Fridhem
362 93 Tingsryd
Tel: 0477-160 06
Mobil: 0705-70 57 13
E-post: roland.spribill@gmail.com

 

Ledamot Erik Klockar
Eknäs 20
645 97 Stallarholmen
Mobil: 070-624 98 93
E-post: erik.klockar@swipnet.se

 

Suppleant
Provgruppen
Christopher Lindholm
Byngsbo Sjösidan 2
610 40 Gusum
Mobil: 070-601 75 59
E-post: chli@lts.eu

 

Suppleant

Kommunikations-

ansvarig

Josefin Linusson
Marieholm
611 97 Stigtomta
Mobil: 073-434 61 47
E-post: josefin.linusson@gmail.com