SWK Södra - styrelse

Ordförande Mats Angbäck, Saxtorp
Mobil: 070-631 29 05
E-post: mats.angback@gmail.com
Vice ordförande

Profilmaterialsansvarig

Marcus Löfström, Glumslöv
Mobil: 070-697 76 58
E-post: marcuslofstrom@hotmail.com
Ledamot
Sekreterare
Sandra Olofsson, Hörby
Mobil: 073 – 337 36 23
E-post: sandra.olofsson@peab.se
Ledamot
Kassör
Marie Nilsson, Höör
Tel: 0413-55 02 38
Mobil: 070-655 02 38
E-post: nilssonvagasked@hotmail.com
Ledamot
Jaktprovsansvarig
Jeanette Lindstrand, Påarp
Mobil: 070-871 39 92
E-post: jeanette.lindstrand@hotmail.com 
Ledamot
Mässansvarig
Niclas Edvinsson, Vinslöv
Mobil:  070-925 60 04
E-post: niclas.edvinsson@gmail.com
Ledamot
Uppfödarkontakt
Roger Olofsson, Urshult
Mobil: 073-206 5125
E-post: ragge1969@hotmail.com
Suppleant
Viltspåransvarig
Nicklas Jensen, Kristianstad
Mobil: 070-860 19 96
E-post: anna.nicke.emil@hotmail.com
Suppleant
Träningsgruppsansvarig
Jerry Hildingsson, Kristianstad
Mobil: 073-333 55 58
E-post: jerry@kwilo.se
Adjungerad viltspårkommisarie

 

Adjungerad utställningsansvarig

Morgan Börjesson
Mobil: 070-362 99 50
E-post: morgan.sako@gmail.comJulia Hierner
Mobil: 070-458 40 15
E-post: julia.hierner@yahoo.se
Revisorer  Alexandra Nordengren, Väsby
Johan Meyer, Svalöv
Revisorssuppleanter Kjell Claesson, Falkenberg
Ulf Skarp, Osby
Valberedning Sammankallande
Bengt Karlsson, Båstad
Mobil: 070-574 02 48
E-post: bengunk@gmail.comTony Henriksson
Mobil:
E-post:
Roger Bengtsson, Oskarström
Mobil: 070-594 84 40
E-post:  rogerrojare@gmail.com 

SWK Södras Plusgiro 19 61 50 – 7

Bank Nordea (PG), IBAN: SE02 9500 0099 6018 0196 1507, BIC-kod: NDEASESS