Stamboken 2014-2016

Innehåller alla kullar födda 2014-2016, deras jaktprov och röntgenresultat. Importer finns också med och en lista på uppfödare. Stamboken är oumbärlig för alla uppfödare och intressant för...

Jaktprovsdomare – något för dig?

I RAS (Rasspecifika AvelsStrategier) har SWK satt upp mål avseende jaktprovsverksamheten och för att uppnå detta måste antalet jaktprovstarter och antalet aktiva domare öka. För att kunna genomföra...

Nya regler för Valphänvisning 2018.

Valphänvisningsregler, gäller fr.o.m. 1 januari 2018 Valphänvisningen är indelad i två kategorier. A-listan = parningar som följer SWKs Avelsrekommendationer. B-listan = övriga kullar efter föräldrar...

Fullmäktigemöte 21/5 2017

Varmt välkomna att delta på årets Fullmäktigemöte! I år är det förlagt till dagen efter utställningen. Läs mer genom att klicka här.  

Nytt från valberedningen

Nu finns chansen till styrelsearbete på såväl central som lokal nivå genom att anmäla ditt intresse direkt till valberedningen. Valberedningen söker just DIG som kan tänkas dela med dig av erfarenhet,...

Nya jaktprovsregler fr o m 1/7 2017

SKKs Jakthundskommitté har nu fastställt vårt förslag om nya jaktprovsregler för wachtelhund. Reglerna kommer att träda i kraft 1/7 2017 och går att läsa genom att klicka på dokumentets framsida...

Anmälan till 2017 års utställning är öppnad.

Nu går det att anmäla till 2017 års utställning. Den går av stapeln den 20/5 2017, på Degeberga Stugby i Degeberga. Denna gång är det SWK Södra som arrangerar den årliga wachtelhundutställningen...