Valphänvisning

Valphänvisning

Valphänvisningsregler, gäller fr.o.m. 1 januari 2018

Ägare av avelsdjur, såväl hanhund som tik, skall känna till och följa SKK:s Grundregler och Registreringsbestämmelser. Det är inte förenligt med varken SKK:s eller SWK:s avelsregler att använda en sjuk hund i avel. Att avelshundarna är fria från allvarliga ärftliga sjukdomar ansvarar respektive hundägare för.
Svenskägd
importerad tik/hane skall vara registrerad hos SKK för att användas i avel och publiceras på SWK;s Valpförmedlingen.


Hundar som används i avel bör ligga över genomsnittet beträffande jaktliga egenskaper
och lämna avkomma som ligger nära eller över genomsnittet. Maxpoäng på jaktprov unghundsklass är 134 poäng (på tyska JP 134 p).  Medelpoängen för näsa, vilja, spårsäkerhet och sök är 4-5, och för skall och vatten 6-7 poäng, skott 8.

Hundar med skotträdsla och/eller med mycket lösa skall, 4L och 2L, ska inte gå i avel.

Valphänvisningsregler, gäller fr.o.m. 1 januari 2018
Valphänvisningen är indelad i två kategorier.
A-listan = parningar som följer SWKs Avelsrekommendationer.
B-listan = övriga kullar efter föräldrar med Godkända/gått till Pris (3;dje) UKL/NKL, men där en eller båda föräldrarna inte uppfyller SWKs Avelsrekommendationer.

 

För både A- och B-listan gäller följande:
• Avelshundarna ska ha HD- A eller B, ED- ua (0). Vid känd patellastatus ska den vara ua.
• Avelshundarna ska ha erhållit betyget Godkänd/gått till Pris på UKL/NKL/JP jaktprov. De måste ha 8 poäng på skott (en gång skottberörd = 4 p tillåts om hunden senare vid ett eller flera tillfällen fått 8 p).
• Avelshundarna får inte ha två eller fler avkommor, i minst två olika kombinationer, som erhållit nedsatt betyg på skottreaktion.
• För enskild parning får inavelsgraden inte vara högre än 6,25 %.
• Avelshundarna får ha högst 50 valpar per individ (drygt 2 % av antalet registreringar de senaste fem åren).

 

För A-listan gäller dessutom att parningen ska följa SWKs avelsrekommendationer, vilket innebär att …
• Avelshundarna ska vara lägst 2 år 6 månader vid parningstillfället.
• De ska ha Godkänt UKL/NKL med lägst 5 poäng i samtliga moment (utom förighet), motsvarar ett 2:a pris enligt 2017 års provregler och JP.
• Vid Godkänt UKL/NKL/JP med lägre poäng / eller för avelshundar över 4 års ålder/ och för avelshundar from. sin 2:a kull krävs även något av följande, Pris i ÖKL/EP/EPB/GP/Godkänt Skogsprov med 4 eller 5 p på sök.
• Parningen ska inte vara en upprepad kombination.
• Utvärderingen av avelsresultat sker kontinuerligt av avelskommittén men efter ca. 20 valpar sker en sammanfattning av hur bra nedärvare din hane är. Han tas då bort från A-listan för utvärdering.
• Avelsdjur som i olika kombinationer ger en betydligt högre andel avkommor med allvarliga sjukdomar/defekter än rasens genomsnitt ska tas ur avel. Likaså om valparnas jaktprovsresultat efter utvärdering är klart under medel.

 

Rekommendation av hanar sker endast till tikar som uppfyller kraven för A-listan.

Övrig information i avelsfrågor och/eller avelsrådgivning ges av klubbens avelsrådgivare. 

Jenny Nörregård
jenny.norregard@hotmail.com
073-932 12 29
SWKs styrelse 2019
//Avelskommittén