Aktuellt

Välkommen till fullmäktige 2018

Det närmar sig den 19 maj och därmed Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie fullmäktigemöte! Mötet hålls kl 13.00 på Husby Säteri i Söderköping. Vid mötet har alla medlemmar närvaro- och yttranderätt. Endast...

Wachtelhundklubbens kalender 2018

Nu finns klubbens kalender för 2018 att beställa! Skicka din beställning och adress till josefin.linusson@gmail.com     Information om hur kalendern betalas skickas med kalendern!

Stamboken 2014-2016

Innehåller alla kullar födda 2014-2016, deras jaktprov och röntgenresultat. Importer finns också med och en lista på uppfödare. Stamboken är oumbärlig för alla uppfödare och intressant för...

Jaktprovsdomare – något för dig?

I RAS (Rasspecifika AvelsStrategier) har SWK satt upp mål avseende jaktprovsverksamheten och för att uppnå detta måste antalet jaktprovstarter och antalet aktiva domare öka. För att kunna genomföra...

Nya regler för Valphänvisning 2018.

Valphänvisningsregler, gäller fr.o.m. 1 januari 2018 Valphänvisningen är indelad i två kategorier. A-listan = parningar som följer SWKs Avelsrekommendationer. B-listan = övriga kullar efter föräldrar...

Nya jaktprovsregler fr o m 1/7 2017

SKKs Jakthundskommitté har nu fastställt vårt förslag om nya jaktprovsregler för wachtelhund. Reglerna kommer att träda i kraft 1/7 2017 och går att läsa genom att klicka på dokumentets framsida...