Rasspecifika avelsstrategier (RAS) 2015-2020

Rasspecifika avelsstrategier (RAS) 2015-2020

2016-02-18

Nu ligger det nya RAS-dokumentet upplagt på hemsidan och finns att läsa här.

Svenska Kennelklubben arbetar tillsammans med specialklubbarna och rasklubbarna för att ta fram strategier för aveln inom vissa raser. Målet är att de hundar som föds upp ska vara friska och funktionella ur alla aspekter. Arbetet med RAS utgår från en beskrivning av nuläget och problemen som finns hos rasen i dag. Hänsyn tas bland annat till hundarnas hälsa, mentalitet och exteriör. Strategin beskriver också vilka målsättningar som finns, hur målen ska nås och när.