Fullmäktigemöte 21/5

2016-05-18

Ska du besöka årets officiella utställning? Passa på att komma på vårt fullmäktigemöte dagen innan!
Under inbjudan nedan hittar du årets punkter och dokument. Klicka på bilderna för att se dokumentet i full storlek.

fullmäktigemöte2016

                               thumbnail of 0.1 FM2016


thumbnail of 0.2 Dagordning FM2016


thumbnail of 1 Fullmäktigedeltagare FM2016


thumbnail of 2.1 Verksamhetsberättelse FM2016


thumbnail of 2.2 Årsredovisning FM2016


thumbnail of 3 Avelsrapport för år 2015 FM2016


thumbnail of 4 Revisionsberättelse FM2016


thumbnail of 6 Verksamhetsplan 2016-2017 FM2016


thumbnail of 7 Rambudget 2016-2017 FM2016


thumbnail of 8 Avgifter FM2016


thumbnail of 9 Valberedningsförslag FM2016


thumbnail of 10.1 Motion till SWK Fullmäktige inkl HS yrkande FM2016


thumbnail of 10.2 SWK HS Förslag till nya jaktprovsbestämmelser fr o m 2017 FM2016


thumbnail of 11.1 VDW vandringspris FM2016


thumbnail of 11.2 Jägarnas vandringspris 2016


thumbnail of 11.3 Olov Axelssons vandringspris FM2016


thumbnail of 12.1 Stadgar för SWK


thumbnail of 12.2 Stadgar inom SWK lok.avd