Svenska Wachtelhundklubbens årsmöte och fullmäktigemöte 2016

Svenska Wachtelhundklubbens årsmöte och fullmäktigemöte 2016

2016-05-26

Ordförande har ordet

Då var årets fullmäktigemöte genomfört med godkännande av 2015-års verksamhet samt godkännande av 2016-2017 års verksamhetsplaner. Vidare genomfördes val av styrelsemedlemmar och jag vill tacka alla för fortsatt förtroende. Vidare önskar jag Anki Nyström välkommen som ny styrelseledamot och vill tacka Fredrik Throzell för din tid i styrelsen.

 

Förutom de ”vanliga” fullmäktigeärendena så hade i år styrelsen, efter ett förtjänstfullt arbete av regelrevideringskommittén, föreslagit att nya jaktprovsregler ska gälla från och med 2017. Det är glädjande att dessa antogs enhälligt av fullmäktigemötet!

Vidare valde klubben en ny hedersmedlem, Roger Mårtensson.

 

På kvällen, efter mötet, hade avdelning Västra arrangerat en mycket trevlig middag med föreläsare Svante Frisk som höll ett uppskattat föredrag om hundens anatomi.

På söndagen hölls årets utställning där 148 hundar anmälts och bedömdes i ett perfekt arrangemang och perfekt väder.

 

Ett stort tack till avdelning Västra för allt ert engagemang för att få till ett helt perfekt helgarrangemang som jag tror många som inte närvarade ångrar att de inte deltog i. Ni kommer dock att få en ny chans nästa år, då i avdelning Södras regi, att delta på vad jag tror ett lika trevligt arrangemang.

 

Med detta vill jag önska alla medlemmar en trevlig och skön sommar. 

Jörgen

 

DSC_8299

 

 

DSC_8296

Hedersmedlem Roger Mårtensson

 

DSC_8287

Peter Djerf med Triggerhappys Obama
tar emot pris för framgångsrikt år.

 

DSC_8295

Jessica Lindholm tar emot pris för flera års
förtjänstfullt arbete inom klubben.